น้ำตกธารมะยม

น้ำตกธารมพยม เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้น ทางขึ้นน้ำตกอยู่ห่างจากท่าเทียบเรีอของอุทยานฯ 400 เมตร โดยเดินผ่านสวนทุเรียน เข้าไปประมาณ 500 เมตร มีพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์เสด็จประพาส ปรากฏพระปริมาภิไธยและพระนามา ภิไธยอยู่ที่แผ่นผาหินของน้ำตกนี้ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า อยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินิในรัชกาลที่ 7ชมเรื่องและภาพน้ำตกธารมะยม โดย wcm002 หลังจากเมื่อคืนนอนตากฝนที่หน้าอุทยานฯ เช้านี้เราเดินเข้าป่าไปกันต่อที่น้ำตกธารมะยม