อ่าวตาลคู่

อ่าวตาลคู่ อยู่ห่างจากแหลมงอบ ตามเส้นทางแหลมงอบ-บ้านแสนตุ้ง ๘ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นอ่าวที่มีหาดทราย สวยงาม ลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา ชาวจังหวัดตราด นิยมไปนั่งพักผ่อนรับประทานอาหารและ เล่นน้ำ ในช่วงวันหยุด