เกาะปุย

เกาะปุย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนแวดล้อม ไปด้วยธรรมชาติ อันเงียบสงบ ประกอบด้วยเนินเขา ชายหาดที่มีลักษณะเป็นเลนปนทราย สวนมะพร้าว สมุนไพรนานาชนิด และ บ่อดินสอพอง ที่ได้รับการกล่าวถึง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เสด็จประภาส จังหวัดตราด การเดินทางไปเกาะปุย สามารถเช่าเรือได้ ที่แหลมอวน ใช้เวลาเดนทาง ๑๕ นาที แหลมอวน อยู่ห่างจากแหลมงอบ ไปตามเส้นทาง แหลมงอบ-บ้านแสนตุ้ง ๑๕ กิโลเมตร และมีทางแยกซ้ายไปอีก ๕ กิโลเมตร หรือจะเช่าเรือจากแหลมงอบ ไปเกาะปุยก็ได้