ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ ถนนหลักเมือง ใกล้วัดโยธานิมิตร มีลักษณะแปลก จากศาลหลักเมือง ที่อื่นคือ ตัวอาคาร ก่อสร้างในลักษณะเก๋งจีน เชื่อกันว่า พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้สร้างไว้ เมื่อครั้งมารวบรวมพล กอบกู้เอกราช ที่เมืองตราด