อนุสรสถานยุทธนาวีเกาะช้าง

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ตั้งอยู่ที่ชายทะเลแหลมงอบ ในบริเวณมีอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ผินพระพักตร์ ไปยังบริเวณยุทธนาวี ที่เกาะช้าง และมีอาคารพิพิธภัณฑ์ คล้ายเรือรบ ในช่วงวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคมของทุกปี มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึง วีรกรรมของทหารเรือไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้