วนอุทยานเขาพวง

วนอุทยานเขาพวงอยู่ตรงรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอท่าแซะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามเส้นทางชุมพร-ท่าแซะ ประมาณ 12 กิโลเมตรครับ ภายในวนอุทยานร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านหลังเป็นภูเขาขนาดย่อม มีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ และได้รับการพัฒนาเป็นจุดชมวิว อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 อีกด้วยครับ