ถ้ำขุนกระทิง

ถ้ำขุนกระทิงห่างจากตัวจังหวัด 16 กิโลเมตรครับ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคหินและยุคสัมฤทธิ์มาก่อนเพราะเคยขุดพบสิ่งของเครื่องใช้จำพวกนี้ แต่ยังไม่ได้มีการสำรวจอย่างจริงจัง