วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง

วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมืองตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวี มีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระสาวกธาตุ เรียกว่า เจดีย์วัดถ้ำขวัญเมือง ด้านบนถ้ำ อากาศเย็นสบายมากครับ สามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบเมืองสวยงาม ร่มรื่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง