น้ำตกเหวโหลม

นำตกเหวโหลม ตั้งอยู่ที่ต. ปากทรง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตรครับ หรือประมาณกม. ที่ 11 ตามทางหลวงหลังสวน-ราชกรูด (ทางหลวงหมายเลข 4006) และแยกซ้ายเข้าสู่ตัวน้ำตกอีกประมาณ 8กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผา หินแกรนิต ซึ่งมีความสูงประมาณ 40เมตร กว้างประมาณ 25 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำขนาดกลางที่เต็มไปด้วยหินกลมมน ซึ่งวางตัวซ้อนทับกันอยู่จากน้ำตก นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพไปตามคลองบกไฟ ชมสภาพธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฝั่งซึ่งใช้เวลาในการล่องประมาณ 2 ชั่วโมง ฤดูกาลล่องแพจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายนค่าใช้จ่ายในการล่องแพ ถ้าเป็นแพไผ่ 1 แพ สามารถนั่งได้ 2 คน ค่าแพพร้อมคนถ่อ 400 บาท แพท่อเอสล่อน 1 แพ นั่งได้ 8 คน ค่าแพพร้อมคนถ่อ 1,000 บาท สถานที่ติดต่อที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โทร.(077) 539-040