หาดทรายรี

หาดทรายรี
หาดทรายรี อยู่บริเวณอ่าวชุมพรครับ ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร มีรถโดยสารวิ่งจากตัวเมืองถึงชายหาด เป็นหาดทรายที่ยาวและมีทรายสีขาวสะอาดตา มีที่พักและร้านอาหารบริการริมหาด บริเวณใกล้ ๆ แนวชายหาดเป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนา กองทัพเรืออันทันสมัยให้กับประเทศไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับอนุสรณ์สถาน ของพระองค์ประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ (ศาลเก่า) สวนตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ (บนเนินเขา เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ สวนสมุนไพรหมอพร อยู่บริเวณเชิงเขาเป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยที่มีคุณค่าสืบทอดเจตนารมณ์ของ "กรมหลวงชุมพรฯ"หรือ "หมอพร"ของชาวบ้าน เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ มีความยาวตลอดลำเรือ 68 เมตร กว้าง 6.55 เมตร เรือลำนี้ปลดประจำการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ต่อมาในปีพ.ศ. 2522 กองทัพเรือได้มอบเรือนี้ให้มาตั้ง ณ หาดทรายรี เพื่อเป็นอนุสรณ์ของกรมหลวงชุมพรฯ ครับ