อ่าวพนังตัก

อ่าวพนังตัก จากตัวเมือง ไปตามถนนไตรรัตน์ ผ่านเข้าตำบลนาชะอัง ประมาณ ๘ กิโลเมตร ถึงอ่าวกว้างขวาง เต็มไปด้วยทิวมะพร้าว ยังคงมีความงดงาม ตามธรรมชาติ เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่ พักผ่อน ปลายอ่าว มีเนินเขา จากจุดนั้น จะสามารถมอง เห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ อ่าวพนังตัก เป็นแหล่ง หอย ปู ปลา ชุกชุม และเป็นบริเวณที่มี หาดทรายทอดยาวเหยียด สุดสายตา กรมประชาสงเคราะห์ ได้สร้าง สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านอู่ทองพนังตัก เพื่อให้สวัสดิการ แก่ผู้สูงอายุ ณ บริเวณอ่าวแห่งนี้