แหลมแท่น

แหลมแท่นห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 9 กิโลเมตรครับ เป็นสถานที่พักผ่อนทั้งทางบกและทางทะเลมีศาลาชมวิวอยู่บนยอดเขา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ แหลมแท่น

ชุมพร

ชุมพร

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด