แหลมแท่น

แหลมแท่นห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 9 กิโลเมตรครับ เป็นสถานที่พักผ่อนทั้งทางบกและทางทะเลมีศาลาชมวิวอยู่บนยอดเขา