หาดและอ่าวบ่อเมา

หาดและอ่าวบ่อเมาอยู่ติดต่อกับแหลมแท่น น้ำทะเลไม่ลึกนัก เล่นน้ำได้สนุกและปลอดภัยด้วยครับ