ปากน้ำตะโก

ปากน้ำตะโกมีหาดทรายสวยงาม คือหาดอรุโณทัย มีที่พักผ่อน ร้านอาหาร หาดทรายยาวสวยงาม และมีศาลกรมหลวงชุมพร ฯ เป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบสวยงามอีกแห่งหนึ่งครับ