เกาะแรด

เกาะแรดมีน้ำทะเลใส ปะการังกัลปังหาสวยงาม ดอกไม้ทะเลงดงามมาก คลื่นลมสงบเกาะมีรูปร่างเหมือนแรด มีปลาสวยงามหลายชนิด