เกาะไข่

เกาะไข่เป็นเกาะขนาดเล็ก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีหาดทรายที่สวยงาม 1 แห่งด้วยครับ แนวปะการังหลากชนิดและรอบ ๆ เกาะก็มีปลาชุกชุมมาก เกาะไข่นี้อยู่ห่างจากหาดบ่อเมาประมาณ 6 กิโลเมตรครับ