เกาะรางบรรทัด

เกาะรางบรรทัดเป็นเกาะที่มีลักษณะสูงชัน แล้วก็มีปะการังสวยงามรายล้อมรอบเกาะสวยงามมากครับ