สำนักสงฆ์เทพนิมิตร

สำนักสงฆ์เทพนิมิตร(วัดคอเขา)อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหลังสวนประมาณ 15 กิโลเมตรครับ ภายในมีพระพุทธรูปปางประทานพรและเจ้าแม่กวนอิม บริเวณโดยรอบเป็นเนินเขาครับ สามารถมองเห็นชายหาดบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสำนักปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่เลื่อมใสอีกด้วยครับ