วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง

วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมืองตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 48 กิโลเมตร ประมาณ กม. ที่ 37 แยกขวาไปตามถนนราดยางอีก 500 เมตร เป็นวัดนิกายธรรมยุติ บริเวณวัดร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ จุดที่น่าสนใจคือ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาหินปูนขนาดเล็ก บริเวณโดยรอบฐานเจดีย์เป็นลานกว้าง สามารถใช้เป็นจุดชมวิวได้