สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพรตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต. ท่ามะพลา ห่างจากทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 7 กิโลเมตรครับ มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวด้วยครับ