น้ำตกหงาว

น้ำตกหงาว อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากภูเขาหญ้าราว 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรครับ อยู่ในเขตอุทยานฯ คลองเพรา น้ำตกหงาวเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากสันเขาที่สูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ๆ และที่น้ำตกแห่งนี้ยังมีสัตว์ที่น่าสนใจ คือ ปูเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลก ลักษณะพิเศษของปูชนิดนี้ คือลำตัวและก้ามเป็ฯสีขาว ขาเดินทั้ง 4 คู่ เบ้าตาทั้ง2 ข้าง และบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ จะอาศัยอยู่ตามใต้ซอกหิน หรือใต้ใบไม้บริเวณน้ำตก