น้ำตกบกทราย

น้ำตกบกทรายตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต. น้ำจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-ชุมพร) ประมาณ 54กิโลเมตร ที่หลักกิโลเมตรที่ 556-557 จะมีป้ายชี้ทางไปน้ำตกบกทราย ตามถนนลูกรังปนหินคลุกด้านซ้ายมือ อีกราว 13 กิโลเมตรครับ สภาพถนนไม่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน รถที่ใช้ควรมีสภาพดี และจากบริเวณสุดทางของถนนต้องเดินเท้าต่อ ผ่านพื้นที่ทำไร่และป่าชื้นอีกเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตรครับ ก็จะถึงบริเวณน้ำตก น้ำตกบกทรายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยครับ