น้ำตกสุวรรณศิริ

น้ำตกสุวรรณศิริอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางตอนใต้ประมาณ 24 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าด้านซ้ายประมาณ 3 กิโลเมตรและต้องเดินเท้าเข้าไปอีก 6 กิโลเมตรครับ