น้ำตกวิภาวดี

น้ำตกวิภาวดีตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน หมุ่ที่ 8 ตำบลตะกุกได้ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีการเดินทาง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ไปตาทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 45 กิโลเมตร จะมีป้ายชี้ทางก่อนเข้ากิ่งอำเภอวิภาวดี (ก่อนถึงสี่แยกบ้านควนรา-หนองน้ำจืด) เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 26กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการกิ่งอำเภอวิภาวดี และจากที่ทำการกิ่งอำเภอฯ ไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ตัวน้ำตก ตรงป้ายชี้ทางเข้าหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันอีกประมาณ 8 กิโลเมตร