น้ำตกโตนไทร

น้ำตกโตนไทรเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่สูงมากนัก อยู่ในลำคลองสกห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 11 กิโลเมตรครับห่างจากน้ำตกโตนกลอยประมาณ 2 กิโลเมตร