น้ำตกสิบเอ็ดชั้น

น้ำตกสิบเอ็ดชั้นเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นกันมาตามร่องหน้าผา เป็นรูปขั้นบันได 11 ขั้น ชั้นล่างสุดของน้ำตกจะมีแอ่งน้ำสำหรับลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 4 กิโลเมตรครับ ต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไป