ฟาร์มหอยนางรม

ฟาร์มหอยนางรม อยู่ที่ปากคลองท่าทองและปากคลองกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมตาม ธรรมชาติ หอยนางรมที่ได้จากปากคลองนี้มีขนาดใหญ่กว่าแห่งอื่น ผู้ประสงค์จะเดินทางไปชม สามารถเช่าเรือหางยาวขนาดบรรทุก ๑๐ คน ได้ที่ท่าเรือท่าทอง ใช้เวลาเดินทางราว ๒๐ นาที และควรไปตอนเช้า หรือช่วงที่น้ำลง เพราะสามารถเห็นหอยนางรมที่เกาะตามแท่งซีเมนต์ได้ชัดเจนเลยครับ