ทะเลใน

ทะเลใน
ทะเลใน หรือทะเลสาบกลางภูเขา เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่พบว่ามีอยู่บนหมู่เกาะเหล่านี้เท่า นั้นแถบทะเลด้านอ่าวไทย ทะเลในเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุด คือ ประมาณ 250 เมตร ตั้งอยู่บนเกาะแม่เกาะ นั่งเรือยนต์จากที่ทำการไปประมาณ 15 นาที และเดินเท้าตามทางเดินซึ่งทางอุทยานได้ทำไว้ อีก 20 เมตร ทะเลในแห่งนี้มีพื้นที่ 30 ไร่ โอบรอบด้วยโขดหินและ แมกไม้ปกคลุมน้ำนิ่งสงบใสราวสีมรกต