สวนโมกขพลาราม

สวนโมกขลาราม หรือวัดธารน้ำไหลอยู่บริเวณเชิงเขาพุทธทอง แยกจากทางหลวงหมายเลข ๔๑ ก่อนถึงตลาดไชยาเล็กน้อย ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๔ เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรมะ เป็นสำนักสงฆ์ ที่ตั้งอยู่ในอุทายที่สวยงามตามธรรมชาติ และสงบร่มรื่นเหมาะแก่การวิปัสสนาธรรม มีศาลา โรงธรรม ประมวลภาพบทกวี และคติธรรมไว้จำนวนมากซึ่งเรียกว่า โรงมหรสพแห่งวิญญาณ