สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง

สวนรุกขชาติเขาพุทธทองอยู่ริมถนนบริเวณกิโลเมตรที่ 134 ติดกับสวนโมกขพลาราม เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่มีค่าไว้มากด้วยครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด