วนอุทยานเขาท่าเพชร

วนอุทยานเขาท่าเพชรอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 9 กิโลเมตร มีถนนขึ้นถึงยอดเขาและบนยอดเขามีวัดสำคัญ คือ วัดพระธาตุศรีสุราษฎร์จากบนยอดเขานี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอ่าวบ้านดอน และหมู่เกาะใหญ่น้อยได้เป็นอย่างดี