สนามชนควาย

สนามชนควาย ห่างจากหน้าทอนประมาณ 4 กิโลเมตร การชนควายนี้เป็นกีฬาที่จัดขึ้นเป็น ครั้งคราวบนเกาะสมุย คล้ายกับกีฬาชนวัวของจังหวัดสงขลา โดยจะจัดขึ้นในโอกาสที่มีงานมงคลหรือเทศกาล ต่าง ๆ เช่น ตรุษสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ปัจจุบันมีสนามชนควายหลายแห่งรอบเกาะสมุย เช่น สนามชนควาย บ้านแม่น้ำ ละไมเฉวง และที่ หน้าทอน กำหนดการวันชนควาย ติดต่อสอบถามได้ที่ บังกาโลทุกแห่งบนเกาะสมุย อัตราค่าเข้าชมประมาณคนละ 80 บาท