ต้นยางใหญ่

ต้นยางใหญ่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศครับ เส้นรอบวงประมาณ 14 เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตรครับ