เขาหมาจู

เขาหมาจู อยู่ระหว่างทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยี เขาหมาจู เป็นภูเขาหินมีลักษณะคล้ายรูปสุนัข กำลังหมอบ เห็นส่วนหัว ลำตัวและหางที่เป็นพู่