เขาห้อง

เขาห้อง เป็นภูเขาเล็กใหญ่สลับซับซ้อนคล้ายหลืบของโรงละคร เมื่อแล่นเรือเข้าไปมองโดยรอบ เหมือนอยู่ในห้องโถงใหญ่ที่มีประตู 2 บาน นักท่องเที่ยวไม่ค่อยแวะไปเพราะว่าอยู่นอกเส้นทาง การเดิน ทางไปทัศนาจรต้องเลือกเวลาให้เหมาะกับระดับน้ำทะเลขึ้นลง ถ้าน้ำมากก็ขาดความงามไป ถ้าน้ำน้อยก็ต้อง อาศัยเรือเล็กเข้าไป