เขาอกเมรี

เขาอกเมรี มีลักษณะเป็นภูเขา 2 ลูก โผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมา คล้ายอกหญิงสาวที่ปลายของภูเขา ลูกหนึ่งมีถ้ำนาค ผู้ไปชมต้องขึ้นจากเรือแล้วปีนเขาขึ้นไปประมาณ 20 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกก้อนหนึ่ง ลักษณะคล้ายพญานาคตัวใหญ่ขดตัวนอนอยู่