น้ำตกตำหนัก

น้ำตกตำหนังสามารถเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 4.5 กิโลเมตร จากที่ทำการอุทยานและเดินเท้าต่อไปอีก 500 เมตรน้ำตกตำหนังสูงประมาณ 60 เมตร บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยไม้นานาพรรณ