น้ำตกโตนต้นไทร

น้ำตกโตนต้นไทรตั้งอยู่ก่อนถึงด่านตรวจทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ เล็กน้อย จะมีทางเข้าแยกขวามือ สามารถเดินเท้าเข้าไปราว 15 นาที จะถึงน้ำตกโตนต้นไทร ซึ่งสูงราว 20 เมตร บริเวณโดยรอบมีต้นไทรขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นครับ