หาดคลองจาก

หาดคลองจากเป็นจุดชมวิว บริเวณนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์เกาะยาวได้เกือบทั้งหมด