อ่าวล้าน

อ่าวล้านเป็นหาดทรายสวยงาม ลงเล่นน้ำได้ ทิศเหนือของแหลมเป็นหน้าผาชันน้ำลึก การคมนาคมทางบกไม่สะดวก สะดวกทางเรือ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบเกาะยาวยังมีเกาะเล็ก ๆ ที่มีหาดทรายขาวสะอาดและมีทิวทัศน์งดงาม