ชายทะเลท่านุ่น

ชายทะเลท่านุ่น จากทางหลวงหมายเลข ๔ ต่อเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ก่อนถึงเกาะภูเก็ตบริเวณช่อง แคบปากพระ จะแลเห็นหาดทรายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่หาดทรายนี้จะมีเต่าขึ้นมาไข่ทุกปี