ชายทะเลท้านเมือง

ชายทะเลท้ายเหมืองอยู่ในเขตสุขาภิบาลท้ายเหมือง มีทางราดยางแยกขวาเข้าไปอีก 1.5 กิโลเมตร จากนั้นต่อเข้าถนนเลียบชายหาดเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ชายหาดท้ายเหมืองเป็นชายหาดสะอาดขนานไปกับแผ่นดินมีความยาวกว่า 13 กิโลเมตร น้ำทะเลใสเล่นน้ำได้ครับ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธุ์ จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ จึงมีประเพณีเดินดูเต่าไข่ในตอนกลางคืนเดือนหงาย และช่วงที่ไข่เต่าฟักตัวจะมีการปล่อยเต่าลงทะเล เรียกว่า ประเพณีเดินเต่าครับ