อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ 78,125 ไร่ หรือ 125 ตารางกิโลเมตร ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 66 ของประเทศไทย เมื่อเดือน สิงหาคม 2534

พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนได้แก่ เขาหลัก เขาลำรู เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ มียอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 1,077 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญในจังหวัดพังงาได้แก่ แม่น้ำพังงา และแม่น้ำตะกั่วป่า ซึ่งประกอบด้วยคลองและลำห้วยเล็กๆ มากมาย ได้แก่ คลองบางเนียง คลองบางลาโอน คลองเก้า คลองลำรูด้วน คลองลำรูใหญ่ คลองทุ่งคาโงก และคลองกะปง เป็นต้น

พืชพรรณ & สัตว์ป่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ เป็นพื้นที่เทือกเขาสูงชัน สังคมพืชที่พบจึงเป็นป่าดงดิบ จะพบป่าชายหาดบ้างในบริเวณชายทะเล เขาหลัก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ จิกเล สนทะเล และลำเจียก สำหรับพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปของป่าดงดิบได้แก่ ไม้ยาง พยอม หลุมพอ บุนนาค กระบาก ส้าน ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนทราย มะไฟ ตาเสือ และสะตอป่า ฯลฯ สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ได้แก่ สมเสร็จ เสือ เลียงผา ลิง ค่าง ชะนี กวาง เก้ง หมูป่า หมีควาย กระรอก กระแต เห่าช้าง เหี้ย ตะกวด และนกนานาชนิด เช่น นกหว้า นกเงือก นกหัวขวาน ไก่ป่า นกแซงแซว นกเอี้ยงสาริกา นกขุนทอง นกโพระดก นกพญาไฟ และนกปรอด เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ น้ำตกโตนช่องฟ้า มีต้นน้ำเกิดจากคลองบางเนียง ประกอบด้วยน้ำตกจำนวน 5 ชั้นใหญ่ๆ จัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม สามารถเดินทางไปตามถนนเพชรเกษม แยกเข้าบริเวณวัดพนัสนิคมในหมู่บ้านบางเนียง เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกลำพร้าวและน้ำตกหินลาด มีต้นน้ำเกิดจากคลองปลายบางโต๊ะและน้ำตกทั้งสองอยู่ในลำห้วยเดียวกัน น้ำตกลำพร้าว มีชั้นน้ำตก 3 ชั้น ส่วนน้ำตกหินลาดมีชั้นน้ำตก 2 ชั้น สามารถเดินทางไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4090 แยกเข้าบ้านทุ่งคาโงก ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกอีกเล็กน้อย

ชายทะเลเขาหลัก เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นวนอุทยานชายทะเลเขาหลัก ในสังกัดของกองอุทยานแห่งชาติ ลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลและชายหาด มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่ห่างจากอำเภอตะกั่วป่า มาทางอำเภอท้ายเหมืองตามถนนเพชรเกษมประมาณ 33 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปเพียง 50 เมตร เท่านั้น คลองลำรู่ใหญ่ ลักษณะเป็นลำห้วยขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยลำห้วยขนาดเล็กจำนวนมาก แต่ละห้วยมีน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงาม เป็นแหล่งน้ำของอำเภอท้ายเหมือง

ข้อมูลทั่วไป อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลอันดามันและถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ซึ่งสามารถเดินทางเข้าไป ในเขตอุทยานแห่งชาติได้โดยไม่ยากนัก โดยที่ทำการอุทยานแห่งชาติอยู่ริมถนนเพชรเกษม บริเวณแหลมหินช้าง ห่างจากตัวอำเภอตะกั่วป่า ไปทางทิศใต้ประมาณ 33 กิโลเมตร ในบริเวณชายทะเลเขาหลัก มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกลำรู่ เป็นน้ำตกที่มีความสูงขนาดกลาง รวม 5 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี สวยงามน่าชม สามารถเดินทางไปโดยใช้ถนนแยกจาก ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4090 (อำเภอกะปง-บ้านกะปง-หมู่บ้านลำรู่) ผ่านที่ว่าการอำเภอกะปง ไปยังหมู่บ้านลำรู่ ประมาณ 9 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปยังย้ำตกลำรู่อีกประมาณ 1 กิโลเมตร

อัตราค่าตอบแทนที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ลำดับ ที่

ประเภทที่พัก (ชื่อบ้านพัก)/จำนวนคนที่พักได้

อัตราค่าตอบแทน (หลังละ/บาท/คืน)

หมายเหตุ

1

บ้านเขาหลัก 1 ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้ 4 คน

500.-

-

2

บ้านเขาหลัก 2 ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้ 6 คน

1,000.-

-

3

บ้านเขาหลัก 3 ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 4 คน

600.-

-

4

เต็นท์ ขนาด 8-10 คน ไม่มีเครื่องนอน ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม

300.-

-

5

เต็นท์ ขนาด 3-5 คน ไม่มีเครื่องนอน ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม

200.-

-

6

เต็นท์ ขนาด 2 คน ไม่มีเครื่องนอน ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม

100.-

-

7

ค่าใช้สถานที่ในการพักแรมต่างๆ

20.-

อัตรา/คน/คืน

ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ไม่ว่าจะเป็น การเดินป่า การเล่นน้ำ การเล่นกีฬา ดูนก การปิกนิก การพักแรมค้างคืน การก่อกองไฟ ให้กระทำได้เฉพาะในเขตหรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ควรกระทำหรือส่งเสียงอื้อฉาวรบกวน คนหรือสัตว์ ไม่เดินออกนอกเส้นทางถาวร และปฏิบัติตนตามที่เจ้าหน้าที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ สำหรับผู้ที่ไปกางเต็นท์พักแรม จะต้องเตรียมเครื่องนอนและอุปกรณ์ในการพักแรมไปเอง และต้องเก็บและทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อยเมื่อเลิกใช้แล้ว การก่อไฟจะต้องไม่เก็บหรือตัดกิ่งไม้ยืนต้นมาใช้ และจะต้องระมัดระวังมิให้ไฟลุกลามไปยังที่อื่น ต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งที่เลิกใช้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 หรือที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02)5612918-21

ข้อมูลจาก http://www.forest.go.th กรมอุทยานแห่งชาติ (กรมป่าไม้เดิม)