วัดนารายณ์การาม

วัดนารายณ์การามตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเหล ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์พระลักษณ์ และนางสีดา รูปสลักเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมือง "ตะโกลา" (ชื่อเดิมของเมืองตะกั่วป่า) เป็นการเผยแพร่เข้ามาทางวัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคแถบนี้