อ่าวเสน

อ่าวเสนเป็นอ่าวเล็ก ๆ ติดกับหาดในหานไปทางขวา ผ่านโรงแรมภูเก็ตยอช์ทคลับ เป็นชายหาดเล็ก ๆ ที่สงบเงียบมีโขดหินน้อยใหญ่และหาดทรายขวาสะอาดสวยงามมากครับ