หาดกมลา

อ่าวกมลาอยู่ถัดจากแหลมสิงห์ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 26 กิโลเมตรอยู่ในเขตอำเภอกะทู้ จากหาดสุรินทร์ไปอ่าวกมลา ทางจะคดเคี้ยวไปตาม-ไหล่เขาระยะทาง 3 กิโลเมตร ช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงอ่าวกมลา เป็นทางลงเขา สามารถมองเห็นแนวหาดทรายของอ่าวกมลาชัดเจน หาดกมลายาวประมาณ 2 กิโลเมตร