หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้วเป็นหาดทรายขาวทอดขนานยาวไปกับทิวต้นสน อยู่ถัดจากหาดไม้ขาวไปจนถึงสพานสารสิน นับเป็นหาดที่อยู่เหนือสุดของเกาะภูเก็ตครับ