เกาะโหลน

เกาะโหลน เป็นเกาะใหญ่ตอนใต้อ่าวฉลองเดินทางโดยเรือโดยสารจารอ่าวฉลองประมาณ ๒๐ นาที บนเกาะมีหมู่บ้านชาว ประมงและสถานที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยครับ