สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งอยู่ที่ปลายแหลมพันวา มีพันธุ์ปลาน้ำจืดและน้ำเค็มกว่า ๑๐๐ ชนิด แสดงให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวัน ค่าเข้าชมสำหรับเด็กและนักศึกษาคนละ ๕ บาท ผู้ใหญ่คนละ ๑๐ บาท จากตลาดบริเวณถนนระนองจะมีรถสอง แถวรับจ้างไปอควาเรียม ออกตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ชั่วโมงจนถึง ๑๕.๐๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๑๐ บาท