พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ตั้งอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์สตรีประมาณ ๕๐ เมตร มีการจัดแสดง ประวัติ และวิธีการทำเหมืองแร่ ดีบุก และสวนยางพารา ศิลปะพื้นบ้านและ เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ชาวเล ชาวจีนในภูเก็ตรวมกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์และอังคาร์เวลา ๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ค่าเข้าชมชาวไทย ๕ บาท ชาวต่างประเทส ๑๐ บาท